info@vitaalbreda.com

Samenwerken aan gezonde en vitale wijken

Nooit eerder was er zoveel bekend over onze gezondheid. Burnouts, obesitas en hart- en vaatziekten komen steeds vaker voor. Cijfers wijzen uit dat het grootste gedeelte van de maatschappij een ongezonde leefstijl hanteert. Problemen als inactiviteit, slechte voeding, toename obesitas, technologische ontwikkelingen en een verstoord slaapritme beïnvloeden deze ongezonde leefstijl. Buiten het feit dat we geprikkeld worden door externe factoren, is de intrinsieke motivatie voor een gezonde leefstijl lastiger dan ooit te voren. Vanuit onze prestatiemaatschappij moeten we hard en vooral lange werkdagen maken, onze vrienden en familie verwachten geregeld bezoekjes en als dat nog niet druk genoeg is willen we het liefst geen enkel feestje missen. Komt dit je herkenbaar voor? Dan wordt het tijd voor verandering.

BredaTelt is een project op initiatief van Monné Zorg & Beweging (Monné) en VitaalBreda. Het project richt zich volledig op mensen aan de voorzijde van de zorg gezond te houden/te krijgen. Dit met als uiteindelijk doel om minder blessures, aandoeningen en ziektes te laten ontstaan.

Doelstelling

Meer inwoners Breda aantoonbaar minder laten zitten, meer te bewegen en vaker te laten sporten en daardoor fitter zijn. Tegenwoordig kan dit door het inzetten van technieken zoals een digitale beweegmonitor, apps en andere applicaties. Door inzicht te hebben in bv je beweeg- en slaapgedrag en de verbinding met innerlijke motivatie (zelfwaardering) ontstaat nieuw gedrag (gezond gedrag/ meer bewegen) en is duurzaam aan te leren.

Veel gedrag is gewoontegedrag en minder bewust dan we denken. Meer voorlichting over gezond leven is nuttig, zeker bij kennisachterstand, maar lang niet altijd de oplossing. Plezier, aansluiten bij wat mensen in beweging zet en ingrepen in de omgeving die de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken hebben vaak een groter bereik en zijn minder kosten intensief. Veel van de interventies op gezond leven zijn wel effectief, maar bereiken te weinig mensen of zijn te kosten intensief om regulier in te zetten. De uitdaging is om met een minimum aan middelen een zo groot mogelijk publiek bereiken. Door samen te werken aan een hoger gelegen doel; een stad vitaal en gezond maken, bereik je meer en heb je meer invloed om duurzame gedragsverandering te vergroten, te versterken en te vermeerderen.

BredaTelt

De interventie is gericht op alle wijken in Breda. We bouwen aan een community, waar inwoners elkaar zowel digitaal als fysiek kunnen ontmoeten. Focus op het inspireren van gezond gedrag met aandacht voor voeding, bewegen en mentale flexibiliteit.

De interventie is gericht op alle inwoners in de verschillende wijken van Breda. Een platform per wijk, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren, ervaringen kunnen delen, afspraken met elkaar kunnen maken (bv beweegmaatje gezocht) evenementen kunnen organiseren, e-learning programma’s kunnen volgen over de onderwerpen gericht op meer bewegen, gezonder eten, beter slapen en mentale flexibiliteit. In samenwerking met aanbieders uit de wijk evenementen en programma’s opzetten, waar inwoners uit de wijk invloed op hebben en mede bepalen wat dit aanbod kan zijn voor hun wijk. Denk hierbij ook concreet aan het afnemen van digitale enquetes voor de wijk.