info@vitaalbreda.com
Whatsapp: 0627154823

Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

Het PGO koppelt met verschillende leveranciers van leefstijl- en gezondheidsapparaten. De meetgegevens van deze apparaten, sensoren en applicaties integreren op één onafhankelijk platform. Dit unieke, dynamische dashboard werkt onafhankelijk van alle leveranciers en vormt zodoende een betrouwbare basis om al jouw geregistreerde gegevens zelf goed te kunnen monitoren en zelf meer regie te houden

Volgen en verzamelen data
Volg jouw gezonde ontwikkelingen op de voet. Het PGO slaat alle meetgegevens op die je verzamelt via sensoren of eigen data-invoer.

Inzicht
Een medisch verantwoord inzicht. Door te vergelijken zie je snel of jouw persoonlijke gezondheidsdoelen binnen bereik komen.

Verbeteren
In één oogopslag zie je in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving het resultaat van jouw inspanningen. Het platform helpt en stimuleert je om je gezonde lifestyle vol te houden


De voordelen

Je meetgegevens blijven bewaard
De wereld van apparaten en applicaties verandert snel. Een groot voordeel van het platform is dat meetgegevens altijd bewaard blijven wanneer je stopt met een bepaald apparaat of applicatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je ontevreden bent over een fabrikant, als er juist een nieuw apparaat is uitgekomen en je wilt deze gaan gebruiken, als je het niet eens bent met de privacy regels van een fabrikant of als een fabrikant failliet gaat. Het platform bewaart je gegevens, je koppelt een ander apparaat en kunt zonder onderbrekingen verder met het in kaart brengen van je gezondheid en leefstijl.

Medische data en lifestyle op één platform
Een tweede voordeel van het platform is de integratie van medische data en lifestyle gegevens op een enkel veilig en vertrouwd platform. Fabrikanten richten zich vaak op medische data of juist op leefstijl. De online gezondheidsomgeving van BredaTelt integreert al deze metingen. De gebruiker heeft de regie op dit platform door te kiezen welke metingen hij doet en BredaTelt speelt hierin een ondersteunende rol.

Het platform analyseert trends en verbanden
Een uniek voordeel dat ontstaat door de brede opzet van het vitaliteitsplatform is dat het platform in staat is om trends en verbanden tussen lifestyle en medische parameters te leggen. Dit leidt tot unieke nieuwe inzichten en een holistische kijk op jouw gezondheid en gedrag.

Koppeling met de huisarts, fysiotherapeut of andere expert
Baas over je eigen data. Het is via het platform mogelijk om desgewenst een koppeling kunnen maken met je huisarts of fysiotherapeut om de gegevens van je gezondheid op een veilige manier door te sturen. Tenslotte wil jij (of jouw arts!) natuurlijk juist op de momenten dat het minder goed gaat met jouw gezondheid gebruik kunnen maken van de data die je hebt verzameld.


Selfcare